DIWOS Dorota Stomska

Szkolenia bhp Olsztyn | https://www.diwos.pl/

LOKALIZACJA


Opis


Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca przed dopuszczeniem nowo zatrudnionej osoby do pracy jest zobowiązany zapewnić jej przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem przełożonego jest również organizowanie dla pracowników okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP w Olsztynie oraz innych miastach kraju przeprowadza dla przedstawicieli wszystkich grup zawodowych uznana firma DIWOS, która dla każdego swojego klienta przygotowuje ofertę jak najlepiej dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz wymagań.

Każde szkolenie BHP kończy się testem sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego udział pracownika w szkoleniu. Każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo materiały dydaktyczne, związane z tematyką kursu, a pracodawca - jego szczegółowy program.

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

Pianino Waw

Jerzwałd

ACLARI DIAMONDS

Olsztyn