Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego Spółka Akcyjna

Badania ewaluacyjne - https://paesp.pl/

LOKALIZACJA


Opis


Instytucja zajmuje się świadczeniem usług klientom, którzy są zainteresowani dokonaniem ewaluacji prowadzonych przez nich przedsięwzięć. W szczególności dotyczy to programów i inwestycji, jakie są podejmowane przez instytucje rządowe i samorządowe w zgodzie z założeniami przyjętymi na potrzeby tych projektów. Warto podkreślić, że Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego (PAESP) dysponuje własnym studiem CATI, w którym na kilkunastu stanowiskach pracują zaangażowani, wysoce profesjonalni ankieterzy. Dzięki temu badania ewaluacyjne mogą odbywać się bez konieczności korzystania z usług podwykonawców. 

Zespół ekspertów bierze także udział w realizowaniu projektów badawczych i przygotowywaniu dokumentów strategicznych. Więcej na ten temat można się dowiedzieć ze strony internetowej warszawskiej spółki. 

Dodaj OpinieNIEDALEKO:

Softman S.A.

Piaseczno

Komputronik Biznes

Warszawa

happymani.pl

Warszawa